alkoholizmus

Aj keď si to veľa ľudí neuvedomuje, závislosť od alkoholu, teda alkoholizmus, je vážne ochorenie, ktoré je často spôsobené psychickým stavom človeka. Liečba pod odborným dohľadom sa odporúča a je najefektívnejšia, avšak potenciálne účinky CBD môžu predstavovať veľký pokrok v liečbe a prevencii alkoholizmu.

V jednej štúdii sa zistilo, že mierne dávky CBD majú anxiolytický účinok, ktorý pomáha zmierňovať príznaky úzkosti, depresie, nervozity a potláčať stres. CBD môže navyše pomôcť eliminovať nevoľnosť, závraty a nechutenstvo, ktoré sú bežné pri nadmernej konzumácii alkoholu. Spracovávame informácie zo štúdií na renomovaných svetových univerzitách a výskumných inštitúciách a všetko dôležité zhrňujeme v našich článkoch.

Showing 1 to 6 of 6 (1 Page)