Spoločnosť Dutch Passion začala ako prvá vyrábať konopné semená v roku 1972. Je to vôbec prvá komerčná banka semien! V súčasnosti je DP najväčším výrobcom semien v Holandsku. 

Od svojho vstupu na trh v roku 1987 už má za sebou solídne výsledky. Power Plant, Mazar, Blueberry, Euforia a Orange Bud. Nespočetné množstvo ocenení v súťažiach. 

Spoločnosť Ducth Passion vytvorila prvé feminizované semená konopy na svete. Ako prvá začala vo svojich modeloch merať obsah THC a CBD.

Dutch Passion ponúka feminizované aj štandardizované semená, ktoré už ponúka len veľmi málo výrobcov. Ale pokiaľ ide o kvalitu a šľachtenie, bez štandardizovaných semien by ste sa určite nezaobišli.

VAROVANIE: Pestovanie konopy na účely získania drogy je nezákonné. Akékoľvek zneužitie konopy môže byť v rozpore so zákonom. Rešpektujte zákony a legislatívu svojho štátu!