Pre pestovateľov, ktorí majú obavy z dĺžky kvitnutia, ponúkame rôzne typy semien - feminizované, bežné, samonakvétacie, CBD a rýchlosemenné verzie, všetky od renomovaných semenných bánk z celého sveta. Za čerstvosť a pripravenosť na rast všetkých našich semien ručíme. Vďaka nášmu novému filtru doby kvitnutia môžete ľahko nájsť odrody, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Pripomíname, že pestovanie konope s obsahom THC nad 1 % je v Českej republike bez príslušného povolenia zakázané. Vždy sa informujte o platnej legislatíve vo vašej krajine a starostlivo ju dodržiavajte. Za prípadné nesprávne zaobchádzanie a pestovanie nenesieme zodpovednosť.